Uppgifter om anbudsinfordringar

IMPORTANT NOTE: the date of 28/01/2016 is the last date for the 'dispatch' of tenders by the tenderer and NOT the 'receipt' of tenders by ENISA.
Rubrik:
Scenariomaterial avseende offentliga frågor och audiovisuellt scenariomaterial f...
Upphandlande myndighet:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Publiceringsdatum i TED:
18/12/2015
Sista anbudsdag:
28/01/2016
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENISA D-COD-16-T05.
Scenariomaterial avseende offentliga frågor och audiovisuellt scenariomaterial för Enisas cyberövningar
Del 1 – utarbetande av audiovisuellt material för övningsscenarier.Målet med detta projekt är att utarbeta visuellt material för övningsscenarier som kommer att stödja berättandet inom ramen för ”Cyber Europe 2016” under övningen.Del 2 – stöd avseende scenarier inom media och offentliga frågor före och under genomförandet av övningen.Målet med detta projekt är att stödja Enisa vid utarbetandet av specifika scenarier och att tillföra simulering av press från media under de olika etapperna av övningen.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
18/12/2015 00:00
Ingen text
28/01/2016 17:00
09/02/2016 10:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Utarbetande av audiovisuellt material för övningsscenarier Målet med detta projekt är att utarbeta visuellt material för övningsscenarier som kommer att stödja berättandet inom ramen för ”Cyber Europe 2016” under övningen.Arbetet ska tillhandahållas med hjälp av följande struktur:1. Arbetspaket 1 (AP1): simulerat tv-nyhetsprogram.2. Arbetspaket 2 (AP2): utarbetande av visuellt material till stöd för övningsscenariet.3. Arbetspaket 3 (AP3): visuellt reklammaterial efter åtgärden.
Del 2 Stöd avseende scenarier inom media och offentliga frågor före och under genomförandet av övningen Målet med detta projekt är att stödja Enisa vid utarbetandet av specifika scenarier och att tillföra simulering av press från media under de olika etapperna av övningen.1. AP 1 – strategi avseende press från media.2. AP 2 – förutarbetade utförliga scenarier och förutarbetat utförligt material avseende press från media.3. AP 3 – bevakning av respons från media och dynamisk press från media under övningen.4. AP 4 – stöd till utarbetande av manuskript för audiovisuellt material för scenarier.5. AP 5 – avfattat och grafiskt material för särskilt ändamål.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2015/S 245-444391 Meddelande om upphandling 18/12/2015 00:00