Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Mätning av administrativ kapacitet i regionerna i södra Europa (2022CE160AT186)
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Publiceringsdatum i TED:
27/09/2022
Sista anbudsdag:
14/11/2022
Status:
Stängd
Information
REGIO/2022/OP/0029
Mätning av administrativ kapacitet i regionerna i södra Europa (2022CE160AT186)
Syftet med detta kontrakt är att utarbeta ett index över administrativa resultat för regionerna i södra Europa. I detta kontrakt avses med sydeuropeiska regioner alla Nuts 2-regioner i Grekland, Italien, Portugal och Spanien. Dessutom ska samma index tas fram för ett urval av lokala förvaltningar (kommuner eller motsvarande).Den (kvalitativa och kvantitativa) information/data som ligger till grund för indexet ska vara offentliga och offentliggöras av den berörda förvaltningen i enlighet med nationell lagstiftning om insyn i den offentliga förvaltningen. I detta avseende skulle indexet vara ett bra mått på den berörda offentliga förvaltningens öppenhet, integritet och ansvarsskyldighet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
400,000.00 EUR
400,000.00 EUR
79000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79000000
79410000
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
27/09/2022 00:00
14/11/2022 16:00
15/11/2022 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 202-573556
Rättelse
19/10/2022 00:00
2022/S 186-525421
Meddelande om upphandling
27/09/2022 00:00