Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ett ramverk för lämpliga säkerhetsåtgärder i samband med behandling av personupp...
Upphandlande myndighet:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Publiceringsdatum i TED:
26/12/2015
Sista anbudsdag:
09/02/2016
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENISA D-COD-16-T09.
Ett ramverk för lämpliga säkerhetsåtgärder i samband med behandling av personuppgifter
Målet med denna studie är att utforma och föreslå ett ramverk till stöd för små och medelstora organisationer vid införandet av lämpliga säkerhetsåtgärder i samband med behandling av personuppgifter.Målen med studien är närmare bestämt följande:Att tillhandahålla riktlinjer om hur bedömning av säkerhetsrisker avseende elektronisk behandling av personuppgifter ska genomföras. Att föreslå möjliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för olika informationssäkerhetsdomäner märkta som ”sekretessbelagda” på grundval av risknivån. Att tillhandahålla användningsfall som vägledning om hur det föreslagna ramverket ska tillämpas.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Ingen text
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten.
Se upphandlingsdokumenten.
As stated in the tender documentation.
Se upphandlingsdokumenten.
As stated in the tender documentation.
Milstolpar
26/12/2015 00:00
Ingen text
09/02/2016 23:59
10/02/2016 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 250-456360
Meddelande om upphandling
26/12/2015 00:00