Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tjänster för samordning av hälsa och säkerhet vid anläggningen av EIB:s nya bygg...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
16/11/2022
Sista anbudsdag:
14/12/2022
Status:
Stängd
Information
CFT-1706
Tjänster för samordning av hälsa och säkerhet vid anläggningen av EIB:s nya byggnad i Luxemburg
Europeiska investeringsbanken (EIB) avser att tilldela ett tjänstekontrakt för tillhandahållande av tjänster för samordning av hälsa och säkerhet för anläggningsfasen av EIB:s nya byggnad i Luxemburg, i enlighet med storhertigdömets förordning av den 27 juni 2008 om minimikrav för säkerhet och hälsa som ska genomföras på tillfälliga eller mobila byggarbetsplatser. Tjänstekontraktets löptid är 31 månader + möjlighet på upp till 12 ytterligare månader vid förlängning av byggentreprenaden.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
400,000.00 EUR
400,000.00 EUR
71317200
LU
Additional CPV Supplementary CPV
71317210
Villkor för deltagande
Se avsnitt 1.7.1 i förfrågningsunderlaget för en detaljerad beskrivning.Krav avseende godkännande/underkännande:a) Anbudsgivaren ska styrka relevant erfarenhet inom 2 (två) tjänstekontrakt som pågår eller har slutförts inom de 5 (fem) senaste åren före sista datum för inlämning av anbud, med anknytning till tjänster för samordning av hälsa och säkerhet under anläggningsfasen för byggarbetsplatser med ett värde på minst 40 000 000 EUR för byggentreprenad, inbegripet minst 1 höghus (dvs. minst 6 våningar ovan jord).b) Anbudsgivaren ska använda ett lämpligt kvalitetsstyrningssystem för konsultverksamhet avseende arkitektur och/eller teknik som är godkänt i enlighet med EN ISO 9001 eller motsvarande europeisk eller internationell standard.c) Anbudsgivaren ska ha minst 2 certifierade arbetsmiljösamordnare på nivå C direkt anställda, enligt definitionen i storhertigdömets förordning av den 9 juni 2006 och i arbetslagen, artikel L. 312-8 (6). d) Anbudsgivaren ska vara försäkrad för yrkesansvar som täcker risker och ansvar för ett belopp på minst 300 000,00 EUR.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
16/11/2022 00:00
14/12/2022 15:00
15/12/2022 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 224-644852
Rättelse
21/11/2022 00:00
2022/S 221-635017
Meddelande om upphandling
16/11/2022 00:00