Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Leverans av vakuumdelar
Upphandlande myndighet:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Publiceringsdatum i TED:
29/11/2022
Slutdatum:
19/12/2022
Status:
Stängd
Information
JRC/GEE/2022/OP/3337-PIN
Leverans av vakuumdelar
JRC Geel har för avsikt att upprätta ett ramavtal för leverans av vakuumdelar till enheten för kärnsäkerhet och kärnämneskontroll. Dessa produkter kommer att användas till anordnande av experiment och till acceleratoranläggningar. Anbudsinfordran är uppdelad i 2 olika delar.— Del 1: Jonpumpar, slussventiler och vakuummätutrustning.— Del 2: vakuumkammare och flänsar av aluminium.
Varor
Planerade upphandlingar med publicering i EUT S
Stängd
Markerad
Inte tillämpligt
Offentligt kontrakt
135,000.00 EUR
42122450
Villkor för deltagande
Milstolpar
29/11/2022 00:00
19/12/2022 00:01
19/12/2022
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Jonpumpar, slussventiler och vakuumdelar
Leverans av jonpumpar, slussventiler och vakuummätutrustning.
Del 2
Fulla aluminium-vakuumkammare och flänsar
Leverans av fulla aluminium-vakuumkammare och flänsar.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 230-663768
Förhandsmeddelande
29/11/2022 00:00
Relaterade upphandlingar
Upphandlingens referensnummer Rubrik Meddelandetyp
JRC/GEE/2022/OP/3337
Leverans av vakuumdelar
Meddelande om upphandling