Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tjänster avseende bevakning och analys av polska medier
Upphandlande myndighet:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Publiceringsdatum i TED:
22/12/2022
Sista anbudsdag:
03/02/2023
Status:
Stängd
Information
COMM/AWD/2022/1236
Tjänster avseende bevakning och analys av polska medier
Europaparlamentet inleder detta förfarande i syfte att tilldela ett ramavtal för daglig bevakning av skriftlig press (nationell/regional), audiovisuella medier (radio, TV) och de huvudsakliga onlinemedierna (internet) i Polen. Syftet är att i god tid och på daglig basis, tillhandahålla en uppdaterad sammanfattning av information i form av pressöversikter, om hur frågor av relevans för Europaparlamentet och Europeiska unionen rapporteras i medierna. Europaparlamentets generaldirektorat för kommunikation (COMM) avser att säkerställa att det har bästa möjliga kunskap om medietäckningen runt om i EU, gällande frågor med anknytning till Europeiska unionen, Europaparlamentet och den verksamhet som bedrivs av dess talman och av Europaparlamentets ledamöterna. Medieanalysen kommer i slutändan att hjälpa Europaparlamentet att bättre kommunicera EU-politik till EU:s medborgare och specifika målgrupper. För att uppnå detta förlitar sig Europaparlamentet delvis på extern expertis och externt stöd.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
350,000.00 EUR
350,000.00 EUR
92400000
PL
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
22/12/2022 00:00
03/02/2023 14:00
06/02/2023 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 247-713801
Meddelande om upphandling
22/12/2022 00:00