Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Säkerhetsdata (Data for Safety – D4S) – Stordata- och analystjänster – utvecklin...
Upphandlande myndighet:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Publiceringsdatum i TED:
07/04/2023
Sista anbudsdag:
08/05/2023
Status:
Stängd
Information
EASA.2023.HVP.03
Säkerhetsdata (Data for Safety – D4S) – Stordata- och analystjänster – utvecklingsfas (DEV)
Efter den framgångsrika konceptvalideringsfasen, som samlade in och analyserade indata från hela luftfartssystemet (inklusive säkerhetsrapporter, flygdata från lufttrafikföretag, trafikdata från flygledarsystemet plus väderdata men alla datakällor, dataset eller databaser som ger ett mervärde till vår förståelse av luftfartslandskapet), är huvudsyftena med utvecklingsfasen i Data4Safety-programmet, som är föremål för detta förfarande, att gradvis utöka antalet deltagare i det europeiska luftfartssystemet, skala upp i fråga om datainsamling och dataanalys och bli helt integrerad i de operativa processerna för Europeiska unionens riskhantering för luftfartssäkerhet. Målet för detta kontrakt är tillhandahållande av tjänster för stordata- och dataanalys.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
2
Offentligt kontrakt
72300000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
07/04/2023 00:00
08/05/2023 11:00
09/05/2023 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Tjänster avseende datainsamling och plattformar för stordata
Tillhandahållande till Easa och programmet Data4Safety (D4S) av lösningar för hårdvara och mjukvara för upprättande av dataledningar (data pipes), datainsamling och plattformar för stordata samt tekniskt stöd till Easa, D4S-experter och uppdragstagaren för del 2.
Del 2
Dataanalystjänster
Tillhandahållande av dataanalystjänster och samarbetsplattform till stöd för Easas och Data4Safetys samarbetsbaserad dataalysverksamhet.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2023/S 074-222608
Rättelse
14/04/2023 00:00
2023/S 070-213657
Meddelande om upphandling
07/04/2023 00:00