Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av tjänster för utveckling, genomförande, underhåll/drift samt...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Budget (BUDG)
Publiceringsdatum i TED:
02/04/2016
Sista anbudsdag:
31/05/2016
Status:
Stängd
Information
BUDG16/PO/01.
Tillhandahållande av tjänster för utveckling, genomförande, underhåll/drift samt rådgivnings- och konsulttjänster avseende redovisning/ekonomi och IT-affärssystem (”DIMOS IV”)
Detta upphandlingsförfarande avser tillhandahållande av tjänster till de upphandlande myndigheterna avseende följande: — Rådgivning och stöd avseende ekonomi/redovisning. — Utveckling och drift av informationstekniska system för redovisning och/eller ekonomi.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
02/04/2016 00:00
31/05/2016 16:00
07/06/2016 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Omfattar rådgivning och stöd avseende ekonomi/redovisning till de upphandlande myndigheterna.
Del 2
Omfattar tillhandahållande av tjänster inom områdena utveckling och drift av informationstekniska system avseende ekonomi och/eller redovisning till de upphandlande myndigheterna med olika tekniker.
Del 3
Omfattar tillhandahållande av tjänster inom områdena utveckling och drift av informationstekniska system avseende ekonomi och/eller redovisning till de upphandlande myndigheterna, med användning av SAP-tekniker.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 065-111740
Meddelande om upphandling
02/04/2016 00:00