Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning om hur de europeiska kemikalieförordningarna Reach och CLP påverkar...
Upphandlande myndighet:
European Defence Agency (EDA)
Publiceringsdatum i TED:
03/03/2016
Sista anbudsdag:
14/04/2016
Status:
Stängd
Information
16.ESI.OP.038.
Undersökning om hur de europeiska kemikalieförordningarna Reach och CLP påverkar försvarssektorn
De förväntade grundläggande resultaten av undersökningen är följande: 1. Analys av hur EU:s försvarssektor påverkas av Reach-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006) och CLP-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008). 2. Praktiska förslag på förbättringar för Reach-förordningen och för CLP-förordningen och för deras nuvarande genomförandesystem. Dessa förslag ska ligga till grund för EDA:s och dess deltagande medlemsstaters (participating Member States – pMS) bidrag till Europeiska kommissionen inför nästa översyn av Reach-förordningen och som förslag för utvecklingen av Reach efter 2018. 3. Sammanställning av information om hur andra kemikalieförordningar påverkar EU:s medlemsstaters försvarsministerier (Ministries of defence – MoDs) och försvarssektor (särskilt biocidproduktförordningen [Biocidal Products Regulation – BPR], dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 och förordningen om långlivade organiska föroreningar [Persistent Organic Pollutants Regulation – POP], dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 samt förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet [Ozone Depleting Substances Regulation – ODS], dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009), hur de samverkar med Reach och CLP samt en strategi (åtminstone ett utkast) för och förslag till förbättringar.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
03/03/2016 00:00
Ingen text
Ingen text
14/04/2016 17:00
15/04/2016 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2016/S 044-072032 Meddelande om upphandling 03/03/2016 00:00