Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för konsekvensbedömningar, utvärderingar, framsyn och strategisk analys...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Publiceringsdatum i TED:
19/04/2023
Sista anbudsdag:
19/06/2023
Status:
Stängd
Information
RTD/2023/OP/0011
Ramavtal för konsekvensbedömningar, utvärderingar, framsyn och strategisk analys av forsknings- och innovationspolitik och -program
— Del 1 – Framsyn på begäran avseende politik för vetenskap, teknik, forskning och innovation (FOD).— Del 2 – Utforska, dokumentera och analysera politiska frågor rörande FoI (Exploring, Documenting and Analysing R&I policy issues – EDAR)— Del 3 – Undersöka, bedöma och utvärdera forsknings -och innovationsprogram och politik (Studying, Assessing and Evaluating Research and Innovation Programmes and Policies – SARI)
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
3
Ramavtal
52,000,000.00 EUR
73210000
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten på internetadressen i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
19/04/2023 00:00
19/06/2023 16:00
20/06/2023 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
FOD
Del 1 – Framsyn på begäran avseende politik för vetenskap, teknik, forskning och innovation (FOD).
Del 2
EDAR
Del 2 – Utforska, dokumentera och analysera politiska frågor rörande FoI (Exploring, Documenting and Analysing R&I policy issues – EDAR).
Del 3
SARI
Del 3 – Undersöka, bedöma och utvärdera forsknings -och innovationsprogram och politik (Studying, Assessing and Evaluating Research and Innovation Programmes and Policies – SARI).
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2023/S 092-285168
Rättelse
12/05/2023 00:00
2023/S 077-232459
Meddelande om upphandling
19/04/2023 00:00