Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
AO 10651 Hantering av meddelanden för publicering i Tillägg till Europeiska unio...
Upphandlande myndighet:
Publications Office of the European Union (OP)
Publiceringsdatum i TED:
27/07/2016
Sista anbudsdag:
05/10/2016
Status:
Stängd
Information
AO 10651.
AO 10651 Hantering av meddelanden för publicering i Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning (EUT S)
Denna anbudsinfordran avser hanteringen (dvs. utarbetande, inmatning, översättning, korrekturläsning, kodifiering och administrativ övervakning [såsom att förhindra dubbla publikationer, begära in saknade uppgifter, ge rekommendationer för att förbättra kvaliteten etc.]) av meddelanden om offentlig upphandling och andra meddelanden som ska publiceras i EUT S. Detta motsvarar meddelandens livscykel från det att Publikationsbyrån tar emot dem fram tills det att de är färdiga att publiceras eller tills de raderas.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
27/07/2016 00:00
05/10/2016 23:59
12/10/2016 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 143-258115
Meddelande om upphandling
27/07/2016 00:00