Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av expertis från luftrumsanvändare till programmet för det dig...
Upphandlande myndighet:
SESAR Joint Undertaking
Publiceringsdatum i TED:
29/03/2023
Sista anbudsdag:
19/05/2023
Status:
Stängd
Information
S3JU/LC/013-CFT
Tillhandahållande av expertis från luftrumsanvändare till programmet för det digitala europeiska luftrummet
Tillhandahållande av stöd från civila luftrumsanvändare (airspace users - AU) för att uppnå målen för det digitala europeiska luftrummet genom tillhandahållande av rådgivningstjänster.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Endast en del
1
Offentligt kontrakt
1,600,000.00 EUR
73000000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
29/03/2023 00:00
19/05/2023 18:00
23/05/2023 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Global och regional flygverksamhet, med fokus på flygverksamhet mellan Europa och andra Icao-regioner och inomeuropeisk regional flygverksamhet
Tillhandahållande av stöd från civila luftrumsanvändare (AU) i global och regional flygverksamhet, med fokus på flygverksamhet mellan Europa och andra Icao-regioner och inomeuropeisk regional flygverksamhet.
Del 2
Affärsflygverksamhet
Tillhandahållande av stöd från civila luftrumsanvändare (AU) inom affärsflygverksamhet.
Del 3
Allmänna verksamheter inom luftfart och rotorluftfartyg
Tillhandahållande av stöd från civila luftrumsanvändare (AU) inom allmänna verksamheter inom luftfart och rotorluftfartyg.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2023/S 063-186876
Meddelande om upphandling
29/03/2023 00:00