Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Utställnings- och inredningsutformning för Parlamentariums besökscentrum i Bryss...
Upphandlande myndighet:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Publiceringsdatum i TED:
19/03/2016
Sista anbudsdag:
29/08/2016
Status:
Stängd
Information
COMM/DG/AWD/2016/68.
Utställnings- och inredningsutformning för Parlamentariums besökscentrum i Bryssel och tillhörande besöksanläggningar i EU:s medlemsstater
Upphandlingen syftar till att välja ut en tjänsteleverantör som ska genomföra allmänna planeringsuppgifter avseende inrättandet av Europaparlamentets nya, eller renovering av redan befintliga, besöksanläggningar, och kombinera den arkitektoniska planeringen med planeringen av kommunikationsaspekterna.Den grundläggande tanken är att det framgångsrika begreppet ”Parlamentarium – Europeiska kommissionens besökscentrum i Bryssel” ska överföras till mindre forum i medlemsstaterna och samtidigt utveckla ett bättre varumärke för dess besöksanläggningar.Uppdragstagaren ska i synnerhet utföra följande:— Utarbeta inrednings- och utställningsutformningen för enskilda projekt, inbegripet grafisk formgivning, medieplanering och på begäran även anläggningens utformning.— Stödja Europaparlamentet vid utarbetandet av de offentliga upphandlingsförfarandena för genomförandet av utformningen.— Övervaka genomförandet av de projekt som denne blivit tilldelad, inbegripet installation och testning.
Tjänster
Begränsad
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
19/03/2016 00:00
Ingen text
29/08/2016 17:00
20/04/2016 17:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 121-214283
Rättelse
25/06/2016 00:00
2016/S 097-173077
Rättelse
21/05/2016 00:00
2016/S 056-092686
Meddelande om upphandling
19/03/2016 00:00