Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Samspelet mellan EU:s register över systemet för handel med utsläppsrätter och e...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
27/07/2012
Sista anbudsdag:
21/09/2012
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
CLIMA.B.1/SER/2012/0026.
Samspelet mellan EU:s register över systemet för handel med utsläppsrätter och efterhandelsinfrastrukturerna på de finansiella marknaderna samt öppenhet på koldioxidmarknaden.
Uppdragstagaren ska tillhandahålla teknisk analys (inbegripet analyser av effekt när så anges) och rådgivning till kommissionen angående följande frågor:1. Samspelet mellan EU:s enhetliga register över systemet för handel med utsläppsrätter, efterhandelsinfrastrukturerna på de finansiella marknaderna och rådgivning avseende fördelarna med och villkoren för utvidgningen av direktivet om ställande av finansiell säkerhet till att gälla utsläppsrätter.2. Tekniska delar som ska omfattas av de delegerade akter om öppenhet vad gäller handel (före och efter, för handelsplatser och systematiska internhandlare) som planeras inom ramen för den föreslagna förordningen om marknader för finansiella instrument (MiFIR-förslaget) i den utsträckning sådana akter rör utsläppsrätter och deras derivat.3. Tekniska delar (i synnerhet väsentlighetströskeln) som ska omfattas av en delegerad akt om offentliggörande av insiderinformation från marknadsaktörer avseende utsläppsrätter, som planeras inom ramen för den föreslagna förordningen om marknadsmissbruk (MAR-förslaget).Uppdragstagaren ska bidra, i enlighet med instruktionerna från kommissionen, till förberedelserna inför ett samråd med intressenter. Utförandet av kontraktet ska även omfatta uppdragstagarens deltagande i möten och telekonferenser.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
27/07/2012 00:00
Ingen text
21/09/2012 23:59
01/10/2012 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2012/S 143-237994
Meddelande om upphandling
27/07/2012 00:00