Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Medicinska tjänster för Eiopas anställda uppdelade i 2 delar
Upphandlande myndighet:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Publiceringsdatum i TED:
02/04/2016
Sista anbudsdag:
10/05/2016
Status:
Stängd
Information
EIOPA/OP/051/2016.
Medicinska tjänster för Eiopas anställda uppdelade i 2 delar
Tillhandahållande av de tjänster som erfordras för undersökningar före anställning och för årliga läkarundersökningar (del 1) och tillhandahållande av de tjänster som krävs för att säkerställa att arbetsmiljön i Eiopas lokaler uppfyller gällande krav i fråga om företagshälsa, i enlighet med lagar och föreskrifter i Tyskland och EU, samt för att myndigheten ska uppfylla gällande krav i fråga om hälsoövervakning av personal i enlighet med EU:s tjänsteföreskrifter (del 2).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
02/04/2016 00:00
10/05/2016 17:00
17/05/2016 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Tillhandahållande av tjänster som erbjuds av ett medicinskt centrum
Tillhandahållande av de tjänster som erfordras för undersökningar före anställning och för årliga läkarundersökningar.
Del 2
Tillhandahållande av tjänster som erbjuds av en medicinsk rådgivare
Tillhandahållande av de tjänster som erfordras för att säkerställa att arbetsmiljön i Eiopas lokaler uppfyller gällande krav i fråga om företagshälsa, i enlighet med lagar och föreskrifter i Tyskland och EU, samt för att myndigheten ska uppfylla gällande krav i fråga om hälsoövervakning av personal i enlighet med EU:s tjänsteföreskrifter.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 065-111720
Meddelande om upphandling
02/04/2016 00:00