Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning om utbud och efterfrågan avseende råmaterialet trä för EU:s träbear...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Publiceringsdatum i TED:
06/08/2011
Sista anbudsdag:
26/09/2011
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENTR/11/117
Undersökning om utbud och efterfrågan avseende råmaterialet trä för EU:s träbearbetningsindustrier.
Till hjälp vid utarbetandet av den politiska strategin avseende träbearbetningsindustrier och andra träanvändande industrier erfordrar kommissionens avdelningar en detaljerad analys på regional nivå och delsektornivå av situationen avseende utbud av och efterfrågan på trä – inbegripet återvunnet trä – och återvunnet papper, inom ramen för EU:s politik till stöd för förnybar energi. För att uppnå detta erfordras uttömmande och detaljerad information om aktuella tendenser, rådande situationer och framtida utsikter för den möjliga utvecklingen avseende: utbud (vad som finns tillgängligt i teorin och praktiken), efterfrågan, kostnader och priser avseende trä – inbegripet återvunnet trä och återvunnet papper erfordras. Analysen ska därefter, med hänvisning till fastställda regionala exempel både inom och utanför EU, undersöka den konkurrensmässiga växelverkan för råmaterialet trä mellan EU:s träbearbetningsindustrier och den biomassebaserade sektorn som skapar förnybar energi. Därutöver ska en bedömning av effekterna av sådan växelverkan på den globala konkurrenskraften för EU:s träbearbetningssektor tillhandahållas tillsammans med slutsatser och innovativa rekommendationer beträffande återställande åtgärder.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
06/08/2011 00:00
26/09/2011 23:59
26/09/2011 23:59
06/10/2011 00:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2011/S 150-248847
Meddelande om upphandling
06/08/2011 00:00