Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Effekterna av Reach-godkännande
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publiceringsdatum i TED:
29/04/2016
Sista anbudsdag:
06/06/2016
Status:
Stängd
Information
550/PP/GRO/IMA/16/1131/8910.
Effekterna av Reach-godkännande
Avsikten med denna undersökning är att erhålla bevis för de mätbara effekterna (båda positiva och negativa) av godkännande. I detta syfte ska uppdragstagaren samla in bevis om kostnaderna och fördelarna för företag, myndigheter, samhället och miljön. Fördelarna ska inbegripa i synnerhet sådana som är en följd av att SVHC-ämnen byts ut mot mindre hälsofarliga ämnen eller tekniker och/eller av bättre riskhantering vid fortsatt användning av dem på grund av att det inte finns några alternativ eller att de alternativ som finns inte är lämpliga. Syftet med undersökningen är att bidra till det förberedande arbetet för Reach-rapporten 2017 och den ska genomföras med beaktande av den färdplan som tagits fram av kommissionen för detta ändamål och i enlighet med Europeiska kommissionens riktlinjer för utvärderingar. I detta sammanhang ska, genom undersökningen, insikter tillhandahållas om effekterna av godkännande och onödiga administrativa bördor ska fastställas. Inom ramen för detta tjänstekontrakt ska arten och vidden av effekterna av godkännande undersökas närmare.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
29/04/2016 00:00
06/06/2016 16:00
09/06/2016 15:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 084-147733
Meddelande om upphandling
29/04/2016 00:00