Uppgifter om anbudsinfordringar

The submission deadline is extended until 29 August 16:00. Submitting (or resubmitting) of offers is possible.
Rubrik:
Rådgivningstjänster för kontroller av överensstämmelse och fullständighet avseen...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publiceringsdatum i TED:
01/07/2016
Sista anbudsdag:
29/08/2016
Status:
Stängd
Information
556/PP/2016/FC.
Rådgivningstjänster för kontroller av överensstämmelse och fullständighet avseende nationella genomförandeåtgärder och andra tjänster för rättslig bedömning inom området EU:s lagstiftning om offentlig upphandling
Som en följd av medlemsstaternas formella underrättelse om nationella genomförandeåtgärder söker kommissionen erhålla bedömning om fullständigheten av genomförandet av EU:s direktiv om offentlig upphandling (dvs. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU), såväl som utförliga och djupgående rättsliga analyser om de nationella genomförandeåtgärdernas överensstämmelse med EU:s direktiv samt översättningen av dessa nationella åtgärder till engelska. Dessutom kan kommissionen komma att efterfråga en rättslig analys av de nationella bestämmelser som – genom att reglera spörsmål avseende offentlig upphandling och med iakttaganda av EU-reglerna inom området – är bortom EU-direktivens omfattning (för ytterligare detaljer, se de tekniska specifikationerna).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
01/07/2016 00:00
29/08/2016 16:00
31/08/2016 16:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 165-296613 Rättelse 27/08/2016 00:00
2016/S 125-222903 Meddelande om upphandling 01/07/2016 00:00