Uppgifter om anbudsinfordringar

IMPORTANT: a CORRIGENDUM will be published on the 28th of May to extend the time limit for the receipt of tenders from 30/05 to the 09/06. Please check this website regularly. 30/05/2015 - An amended version of the Invitation to tender and Tender specifications together with a corrigendum are now available.
Rubrik:
Regionala samarbetsnätverk för industriell modernisering – återbekräftelse av in...
Upphandlande myndighet:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publiceringsdatum i TED:
15/04/2016
Sista anbudsdag:
09/06/2016
Status:
Stängd
Information
EASME/COSME/2016/004
Regionala samarbetsnätverk för industriell modernisering – återbekräftelse av initiativ
Easme önskar ingå ett tjänstekontrakt. Europeiska kommissionen ämnar förbättra industrins konkurrenskraft genom att, bland annat, tillhandahålla riktat stöd till regionala myndigheter vid genomförandet av deras smarta specialiseringsstrategier för att främja partnerskapsprojekt för industriell modernisering med fokus på transnationella, interregionala och gränsöverskridande samarbeten och SMF:s och industrins aktiva deltagande. Därför är syftet med kontraktet att främja nätverk mellan regioner, industri, forskning och andra regionala intressenter genom att involvera dem vid genomförandet av smarta specialiseringsstrategier och underlätta samarbetet kring innovativa industriella projekt. Slutmålet är främjande, utformning och inledning av partnerskap för investeringar över EU:s gränser som syftar till industriell modernisering med aktörer från flera olika EU-regioner och särskilt från eftersatta regioner.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
15/04/2016 00:00
04/06/2016 23:59
Ingen text
09/06/2016 23:59
16/06/2016 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2016/S 102-180966 Rättelse 28/05/2016 00:00
2016/S 074-128263 Meddelande om upphandling 15/04/2016 00:00