Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Telekommunikationstjänster: datalänk
Upphandlande myndighet:
European Union Agency for Railways (ERA)
Publiceringsdatum i TED:
20/04/2016
Sista anbudsdag:
01/07/2016
Status:
Stängd
Information
ERA 2016 03 OP.
Telekommunikationstjänster: datalänk
Denna anbudsinfordran omfattar leverans av datalänktjänster med hög hastighet. Denna anbudsinfordran fastställer vilken typ av tjänster som ska levereras till kundens lokaler och vilken typ av fysisk redundans som uppdragstagarens nätverk förväntas ha. Den utvalda anbudsgivaren ska tillhandahålla Europeiska järnvägsbyrån (byrån) nätverkstjänster för att koppla samman sina olika anläggningar. Denna typ av tjänster benämns i detta dokument som datalänktjänster eller länktjänster.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
20/04/2016 00:00
01/07/2016 23:59
08/07/2016 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 093-165633
Rättelse
14/05/2016 00:00
2016/S 077-135078
Meddelande om upphandling
20/04/2016 00:00