Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning om ”Översikt över den finanstekniska sektorn: utmaningar för de eur...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publiceringsdatum i TED:
20/07/2016
Sista anbudsdag:
29/09/2016
Status:
Stängd
Information
2016/0042.
Undersökning om ”Översikt över den finanstekniska sektorn: utmaningar för de europeiska aktörerna och möjliga politiska åtgärder på EU-nivå” – SMART 2016/0042
— Att bättre förstå finansteknik och aktörer inom denna sektor och att utvärdera konsekvenserna för banksektorn och finanstjänstebranschen och dess etablerade aktörer. Detta ska inbegripa ett utlåtande om vilka som är de viktigaste europeiska aktörerna och vilken deras ställning är i ett globalt sammanhang. — Förstå finanstekniska innovationsaspekter vad gäller teknik och affärsmodeller och deras inverkan på nuvarande bestämmelser. — Utveckla olika tänkbara scenarier för framtida utveckling inom finanstjänstebranschen samt vilken roll finanstekniska företag och EU:s politik/förordningar spelar vad gäller detta. — Fastställa specifika problem (t.ex. politiska eller regleringsmässiga sådana) som ska lösas i förhållande till den finanstekniska och den digitala inre marknaden, kapitalmarknadsunionen, banktjänster till privatkunder och alla andra politiska initiativ på EU-nivå.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
20/07/2016 00:00
29/09/2016 00:00
10/10/2016 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 138-249747
Meddelande om upphandling
20/07/2016 00:00