Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Projekt för utbyggnad och renovering av Konrad Adenauer-byggnaden i Luxemburg – ...
Upphandlande myndighet:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Publiceringsdatum i TED:
06/05/2016
Sista anbudsdag:
14/07/2016
Status:
Stängd
Information
154593-2016
Projekt för utbyggnad och renovering av Konrad Adenauer-byggnaden i Luxemburg – delarna 561, 562, 563, 564, 59 och 77 (tekniska delar, delar för invändigt arbete)
Projektet för att bygga ut och modernisera Konrad Adenauer-byggnaden i Luxemburg inbegriper uppförande av en utbyggnad till en administrationsbyggnad på cirka 190 000 m2 och, i väntan på ett beslut som kommer att fattas i ett senare skede, renovering av en befintlig administrationsbyggnad på 65 000 m2. Detta administrativa komplex kommer därefter att inhysa alla Europaparlamentets avdelningar som är verksamma i Luxemburg. Detta kontrakt omfattar följande delar: — Del 561 metalldörrar. — Del 562 mellanväggar av stål och glas. — Del 563 invändiga träsnickerier – golvlister – jalusier – överdrag för fönsterbröstning. — Del 564 rullgardiner. — Del 59 fasta möbler – paneler – flyttbara mellanväggar – inglasning för tolkbås. — Del 77 konferensutrustning. Delarna är odelbara. Separata kontrakt kommer att tilldelas per del.
Bygg- och anläggningskontrakt
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
06/05/2016 00:00
14/07/2016 23:59
21/07/2016 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 59
Fasta möbler – paneler – flyttbara mellanväggar – inglasning för tolkbås
Del 59 – fasta möbler – paneler – flyttbara mellanväggar – inglasning för tolkbås: T1: fasta möbler. T2: paneler. T3: flyttbara mellanväggar. T4: inglasning för tolkbås.
Del 77
Konferensutrustning
Del 77 – konferensutrustning: T1: konferensutrustning.
Del 561
Metalldörrar
Del 561 – metalldörrar: T1: metalldörrar.
Del 562
Mellanväggar av stål och glas
Del 562 – mellanväggar av stål och glas: T1: mellanväggar av stål och glas, dörrar med glas.
Del 563
Invändiga träsnickerier – golvlister – jalusier – överdrag för fönsterbröstning
Del 563 – invändiga träsnickerier – golvlister – jalusier – överdrag för fönsterbröstning: T1: golvlister, överdrag för fönsterbröstning, mellanväggar av stål och glas. T2: trädörrar.
Del 564
rullgardiner
Del 564 – rullgardiner: T1: rullgardiner.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 088-154593
Meddelande om upphandling
06/05/2016 00:00