Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
UCA 15/080 Tillhandahållande av ett nytt ITSM-verktyg och tillhörande utbildning...
Upphandlande myndighet:
Council of the European Union
Publiceringsdatum i TED:
01/07/2016
Sista anbudsdag:
19/08/2016
Status:
Stängd
Information
UCA 15/080.
UCA 15/080 Tillhandahållande av ett nytt ITSM-verktyg och tillhörande utbildning, rådgivning, support och underhåll, installations- och migreringstjänster
Det grundläggande projekt som är föremål för kontraktet beskrivs enligt följande: Syftet med denna anbudsinfordran är att upprätta ett ramavtal för inköp av en lösning för hantering av informationstekniktjänster (information technology service management – ITSM) och tillhörande tjänster för utbildning, rådgivning, support och underhåll, installation och migrering. De huvudsakliga målen med kontraktet är att installera en ITSM-lösning i rådets generalsekretariats lokaler (General Secretariat of the Council – GSC). Se internetadressen som anges i avsnitt I.3 för en detaljerad beskrivning (bilaga 1 ”Tendering specifications” [förfrågningsunderlag] – avsnitt 2.2 ”Object of the contract” [kontraktets föremål]).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
01/07/2016 00:00
19/08/2016 16:00
26/08/2016 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 125-222897
Meddelande om upphandling
01/07/2016 00:00