Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tekniskt och vetenskapligt stöd i samband med genomförandet av Europaparlamentet...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
28/04/2016
Sista anbudsdag:
13/06/2016
Status:
Stängd
Information
ENV.B.2/SER/2016/0011.
Tekniskt och vetenskapligt stöd i samband med genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22.10.2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter
I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22.10.2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter anges ett flertal åtgärder som kräver mycket specifik vetenskaplig och teknisk sakkunskap inom ett omfattande verksamhetsområde. Syftet med detta kontrakt är att tillhandahålla Kommissionen den sakkunskap som krävs för att ge stöd till tillämpningen av förordningen vid lämplig tidpunkt och på ett korrekt sätt, i synnerhet inom följande områden: granskning och uppdatering av mallar till stöd för medlemsstater vid inlämning av information till Kommissionen, granskning och uppdatering av analysmetoder för att analysera den information som medlemsstaterna tillhandahåller, analys och utvärdering av information och förfrågningar som medlemsstaterna lämnar in, analys och bedömning med anknytning till rättsliga klagomål eller framställningar, insamling, analys och utvärdering av information och data, utveckling och uppdatering av dokument med tekniska riktlinjer, av tolkningskommentarer samt av annat informations- och kommunikationsmaterial.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
28/04/2016 00:00
13/06/2016 16:00
27/06/2016 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 083-146603
Meddelande om upphandling
28/04/2016 00:00