Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Beredskaps- och insatsutbildning för uppbyggnad av personalkapacitet – OJ/2023/P...
Upphandlande myndighet:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Publiceringsdatum i TED:
29/09/2023
Sista anbudsdag:
06/11/2023
Status:
Stängd
Information
OJ/2023/PHF/26278
Beredskaps- och insatsutbildning för uppbyggnad av personalkapacitet – OJ/2023/PHF/26278
Denna anbudsinfordran omfattar följande:• Utarbetande och genomförande av EPR-utbildningsprogrammet, inbegripet följande:— Utarbetande av kursplanen för EPR-utbildningsprogrammet, baserat på ECDC:s beredskapscykel.— Utveckling av utbildningsmaterial för att genomföra utbildningsplanen.— Det faktiska utförandet av utbildningssessionen/utbildningssessionerna inbegripet bedömningar och utvärderingar under ramavtalets löptid.— Uppdatering av utbildningsmaterialet med beaktande av bedömningar, utvärderingar och kontextuella ändringar.• Utarbetande och genomförande av 1-dags fristående workshops för personlig åtkomst till EPR. Dessa workshoppar ska utvecklas och genomföras på ad hoc-basis, separat och oberoende av EPR-utbildningsprogrammet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
750,000.00 EUR
750,000.00 EUR
80500000
SE110
Additional CPV Supplementary CPV
80500000
80561000
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
29/09/2023 00:00
06/11/2023 16:00
08/11/2023 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2023/S 188-589395
Meddelande om upphandling
29/09/2023 00:00