Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Samordning av intressentstrategin för förnybart bränsle inom luftfart
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publiceringsdatum i TED:
14/05/2016
Sista anbudsdag:
30/06/2016
Status:
Stängd
Information
ENER/C2/2016-478
Samordning av intressentstrategin för förnybart bränsle inom luftfart
Förutsättningarna för politik och regelverk för biobränslen håller på att förändras. Genom granskningen av direktivet om förnybar energi och av direktivet om drivmedelskvalitets framgick att övergången från första generationens biodrivmedel och andra förnybara alternativ för transport bör påskyndas samt att verkningarna av indirekt ändring markanvändning (indirect land use change – ILUC) bör redovisas. Det är därför nödvändigt att förnya och uppdatera strategin flygväg för biobränsle 2011 (”2011 biofuel flight path” ej översatt till svenska) och det behövs stöd för att upprätta ett organisatoriskt ramverk som ska innefatta centrala aktörer inom området som täcker produktion, distribution och användning av förnybara bränslen och som ska hantera de olika aspekterna (forskning och innovation, hållbarhet, industriproduktion, rättsligt ramverk [inbegripet i medlemsstater] och finansieringsmekanismer). Inom ramen för åtgärden kommer det även planeras för resurser för att utföra undersökningar om dessa aspekter.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
14/05/2016 00:00
30/06/2016 17:00
06/07/2016 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 093-165667
Meddelande om upphandling
14/05/2016 00:00