Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av analytiska och metodologiska stödtjänster
Upphandlande myndighet:
The European Labour Authority
Publiceringsdatum i TED:
14/08/2023
Sista anbudsdag:
28/09/2023
Status:
Stängd
Information
ELA/2023/OP/0031
Tillhandahållande av analytiska och metodologiska stödtjänster
Ramavtalet omfattar analystjänster, inbegripet sammanställning och analys av strukturella uppgifter om arbetsmarknaden och arbetskraftens rörlighet, analys av informationsbehov, kartläggning av befintliga informationskällor, metodstöd för insamling och sammanställning av data, utveckling av analytiska modeller samt genomförande och analys av undersökningar.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
2
Ramavtal
12,500,000.00 EUR
73210000
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
14/08/2023 00:00
28/09/2023 16:00
29/09/2023 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Kvantitativ sammanställning och analys av data, blandade metoder.
Uppdragstagaren för denna del kommer att ombes att identifiera, sammanställa, analysera och presentera statistiska data från externa källor, såsom Eurostat eller andra EU-institutioner samt internationella organ, nationella statistikkontor, data på EU-nivå eller nationella administrativa data, undersökningsdata som finns tillgängliga på internationell nivå eller inom europeiska länder.
Del 2
Kvalitativ analys och kartläggning, blandade metoder
Uppdragstagaren för denna del kommer att ombes att fastställa, sammanställa, analysera och presentera kvalitativa data från externa källor.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2023/S 166-524023
Rättelse
30/08/2023 00:00
2023/S 155-492602
Meddelande om upphandling
14/08/2023 00:00