Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tjänster avseende medicinsk kontroll av frånvaro på grund av medicinska orsaker ...
Upphandlande myndighet:
European Parliament, DG Personnel (PERS)
Publiceringsdatum i TED:
21/09/2023
Sista anbudsdag:
25/10/2023
Status:
Stängd
Information
PE PERS 2023 005
Tjänster avseende medicinsk kontroll av frånvaro på grund av medicinska orsaker inom tre geografiska områden: Del 1: Belgien – Del 2: Luxemburg – Del 3: Frankrike
Tjänster avseende medicinsk kontroll av frånvaro på grund av medicinska orsaker inom tre geografiska områden: Del 1: Belgien – Del 2: Luxemburg – Del 3: Frankrike.Upphandlingen har som syfte att till avdelningen för hantering av sjukfrånvaro tillhandahålla tjänsteleverantörer som möjliggör att kontrollbehov och uppföljning fullgörs avseende frånvaron gällande Parlamementets personal. Tjänsteleverantören ansvarar för att utföra sjukkontrollsuppdrag som beslutats av EUropaparlamentet i enlighet med artiklarna 59 och 60 i föreskrifterna för tjänstemännen, artiklarna 13 och 15 i bilaga VIII avseende föreskrifterna och i artiklarna 16, 33, 91, 101, 102, 131, paragraf 5, och 135 i den ordning som tillämpas för övriga funktionärer i EU (RAA).Dessa kontroller åsyftar endast att kontrollera om sjukfrånvaron och dess längd är berättigade vid dagen för kontroll.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
3
Ramavtal
http://europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
85121000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
21/09/2023 00:00
25/10/2023 12:00
26/10/2023 15:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Uppdrag gällande hälsokontroller vid sjukfrånvaro Del 1: Belgien
Tjänster avseende medicinsk kontroll av frånvaro på grund av medicinska orsaker inom det geografiska område: Belgien.
Del 2
Uppdrag gällande hälsokontroller vid sjukfrånvaro Del 2: Luxemburg
Tjänster avseende medicinsk kontroll av frånvaro på grund av medicinska orsaker inom det geografiska område: Luxemburg.
Del 3
Uppdrag gällande hälsokontroller vid sjukfrånvaro Del 3: Frankrike
Tjänster avseende medicinsk kontroll av frånvaro på grund av medicinska orsaker inom det geografiska område: Frankrike.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2023/S 182-568090
Meddelande om upphandling
21/09/2023 00:00