Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Rättsliga stödtjänster för personalen vid Europeiska unionens immaterialrättsmyn...
Upphandlande myndighet:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publiceringsdatum i TED:
21/05/2016
Sista anbudsdag:
16/08/2016
Status:
Stängd
Information
AO/005/16.
Rättsliga stödtjänster för personalen vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
Syftet med denna anbudsinfordran är för det första att tillhandahålla EUIPO:s personal rättsliga stödtjänster, dvs. ge juridisk rådgivning om eventuella personliga problem som påverkar såväl dem själva som deras familjemedlemmar. Dessa konsultationer får inte behandla befintliga arbetsrelaterade, rättsliga eller kontraktsmässiga frågor mellan personalen och EUIPO. För det andra omfattar den tillhandahållande av information om spansk förvaltningsrätt, rådgivning, bistånd vid avfattande av handlingar, handledning till offentliga institutioner och medling till förmån för personalavdelningen.
Tjänster
Förhandlat förfarande under konkurrens
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
21/05/2016 00:00
16/08/2016 23:59
17/06/2016 23:59
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 103-183469
Rättelse
31/05/2016 00:00
2016/S 097-173045
Meddelande om upphandling
21/05/2016 00:00