Uppgifter om anbudsinfordringar

Please note that instructions on to how to submit a tender through e-submission tool have been refined. Therefore, an new version of the tender specifications was uploaded with the updates visible in track-changes in PART 3 - CONTENT OF THE OFFER - HOW TO SUBMIT YOUR OFFER & WHAT SHOULD YOUR OFFER CONSIST OF, in ANNEX 2 – E-SUBMISSION APPLICATION DESCRIPTION and in ANNEX 9 – Administrative Data
Rubrik:
Genomföra utbildning i framtagning av expertkunskap
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
24/05/2016
Sista anbudsdag:
27/06/2016
Status:
Stängd
Information
OC/EFSA/AMU/2016/01.
Genomföra utbildning i framtagning av expertkunskap
Syftet med detta upphandlingsförfarande är att sluta ett ramavtal på 4 år med 1 uppdragstagare. Ramavtalet kommer att genomföras medelst specifika kontrakt eller ordersedlar. Varje gång uppdragstagaren för ramavtalet besvarar en infordran inom ramen för ramavtalet måste ett specifikt kontrakt slutas mellan Efsa och uppdragstagaren för ramavtalet, eller en specifik ordersedel utfärdas. På det specifika kontraktet eller den specifika ordersedeln ska de specifika villkoren för genomförande av det enskilda uppdraget anges.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
24/05/2016 00:00
27/06/2016 14:30
28/06/2016 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 098-174805
Meddelande om upphandling
24/05/2016 00:00