Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tjänstekontrakt avseende ”utveckling av en nätverksplattform och stöd till lokal...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publiceringsdatum i TED:
25/06/2016
Sista anbudsdag:
16/08/2016
Status:
Stängd
Information
ENER/C2/2016-488.
Tjänstekontrakt avseende ”utveckling av en nätverksplattform och stöd till lokala och regionala myndigheter för vidare nyttjande av förnybara energikällor”
I den nya politiska ramen för 2030 finns det en stor skillnad jämfört med i ramen för 2020. EU:s mål för 2020, att andelen energi från förnybara källor skulle vara 20 %, var uppdelat i flera bindande nationella mål men minimimålet för 2030 (27 %) är inte uppdelat. Särskilda ansträngningar krävs därför för att garantera att medlemsstaterna vidtar nationella åtgärder som leder till en kollektiv överensstämmelse med det EU-omfattande målet. Det kommande energipaketet kommer att skapa förutsättningar för att säkerställa att målet avseende förnybar energi uppnås. Europeiska kommissionen ämnar, för att stödja alla dessa initiativ och bli världsledande inom förnybar energi, göra relevanta europeiska, nationella och lokala/regionala politiska och sociala aktörer samt branschaktörer inom området förnybar energi delaktiga för att på alla tänkbara nivåer eftersträva, stödja och övervaka efterlevnaden av målet – att minst 27 % av energin ska härröra från förnybara källor.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
25/06/2016 00:00
16/08/2016 17:00
29/08/2016 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 121-214278
Meddelande om upphandling
25/06/2016 00:00