Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
16.CAT.OP.088 – Stordata i modellerings- och simuleringsmiljöer för försvaret
Upphandlande myndighet:
European Defence Agency (EDA)
Publiceringsdatum i TED:
07/06/2016
Sista anbudsdag:
12/07/2016
Status:
Stängd
Information
16.CAT.OP.088.
16.CAT.OP.088 – Stordata i modellerings- och simuleringsmiljöer för försvaret
Målet med denna undersökning är att få förståelse för och i detalj beskriva den möjliga inverkan som stordata kan ha, i livscykeln för framtida militära system som inbegriper modellering och simulering (modelling and simulation – M&S), vad gäller — att förenkla utformningen av militära simuleringar, — att skapa (lättare/snabbare) mer realistiska scenarier och miljöer, — att dra mer nytta av simuleringarnas resultat, — att erbjuda nya möjligheter avseende stöd till M&S, — att stödja testnings- och utvärderingsverksamheter, samt — att skapa nya funktioner. Resultatet av denna undersökning ska underlätta, inom ramen för framtida samarbetsprojekt inom försvaret i EU, utarbetandet av en ny generation av militära simuleringssystem som grundar sig på, eller använder, verktyg och processer avseende stordata. Det ska även användas för att mer nytta ska kunna dras av teknik som snabbt utvecklas och som har dubbla användningsområden för specifika militära M&S-applikationer.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
07/06/2016 00:00
12/07/2016 12:30
12/07/2016 15:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 108-192157
Meddelande om upphandling
07/06/2016 00:00