Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till det förberedande arbetet för åtgärder avseende ekodesign och energimär...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publiceringsdatum i TED:
25/06/2016
Sista anbudsdag:
19/08/2016
Status:
Stängd
Information
ENER/C3/2016-537-02.
Stöd till det förberedande arbetet för åtgärder avseende ekodesign och energimärkning inbegripet däckmärkning och programmet för Energy Star-märkning
Artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG fastställer att ”Kommissionen ska se till att den vid genomförandet av sina uppgifter, när det gäller varje genomförandeåtgärd, eftersträvar ett väl avvägt deltagande av företrädare för medlemsstaterna och alla produktens eller produktgruppens relevanta intressenter, t.ex. industrin, inbegripet små och medelstora företag, hantverksföretag, fackföreningar, återförsäljare, detaljhandlare, importörer, miljöskyddsgrupper och konsumentorganisationer”.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
25/06/2016 00:00
19/08/2016 16:00
30/08/2016 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Icke-statliga konsumentorganisationer (non-governmental organisations – NGOs): intressentrepresentation
Syftet med kontraktet är att under en period på 3 år från det att kontraktet träder i kraft säkerställa att europeiska konsumentorganisationers åsikter är väl representerade i den förberedande process som ska leda till genomförandeåtgärder och granskningar av dessa i enlighet med direktiven om ekodesign och energimärkning inbegripet bedömningen av frivilliga avtal, både i studiefasen, i samrådsforumet för ekodesign, och därefter, i tillämpliga fall. Detta ska även täcka de förberedande processerna och granskningsprocesserna avseende relaterade politiska medel, i synnerhet förordningen om märkning av däck och Energy Star-programmet. Slutligen är målet med kontraktet att säkerställa att icke-statliga konsumentorganisationer, som är närmast konsumenterna och medborgarna, tillhandahåller ändamålsenlig och skräddarsydd information till dessa målgrupper avseende specifika politiska åtgärder för EU-produkters energieffektivitet och avseende deras effekter och fördelar.
Del 2
icke-statliga miljöorganisationer: intressentrepresentation
Syftet med kontraktet är att under en period på 3 år från det att kontraktet träder i kraft säkerställa att icke-statliga miljöorganisationers åsikter är väl representerade i den förberedande process som ska leda till genomförandeåtgärder och granskningar av dessa i enlighet med direktiven om ekodesign och energimärkning inbegripet bedömningen av frivilliga avtal, både i studiefasen, i samrådsforumet för ekodesign, och därefter, i tillämpliga fall. Detta ska även täcka de förberedande processerna och granskningsprocesserna avseende relaterade politiska medel, i synnerhet förordningen om märkning av däck och Energy Star-programmet. Slutligen är målet med kontraktet att säkerställa att icke-statliga miljöorganisationer, som är närmast konsumenterna och medborgarna, tillhandahåller ändamålsenlig och skräddarsydd information till dessa målgrupper avseende specifika politiska åtgärder för EU-produkters energieffektivitet och avseende deras effekter och fördelar.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 121-214277
Meddelande om upphandling
25/06/2016 00:00