Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd för att inrätta en smart beredskapsindikator för byggnader och tillhörande ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publiceringsdatum i TED:
14/07/2016
Sista anbudsdag:
01/09/2016
Status:
Stängd
Information
ENER/C3/2016-554.
Stöd för att inrätta en smart beredskapsindikator för byggnader och tillhörande konsekvensbedömning
Den utförliga marknadsanalysen som ska utföras kommer att ha följande 2 mål: (i) Med utgångspunkt i en ”smarthet” som har anknytning till energieffektivitet ska den teknik fastställas och beskrivas som är färdig för smart användning (smart-ready technologies – SRTs), tillsammans med definitionen av konceptet ”smarta byggnader”, och som är lämpad för införlivning i det nya och befintliga byggnadsbeståndet i Europa och/eller integrering i relevanta installationssystem för dessas operativa och/eller funktionella förbättring. (ii) En robust och harmoniserad metod ska, med tillämpning av ett helhetsperspektiv, utformas och föreslås för fastställande av en byggnads smarta beredskapsindikator (smart readiness indicator – SRI), som ett sätt att främja lösningar som baseras på SRT med utgångspunkt i europeisk byggnadspolitik.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
14/07/2016 00:00
01/09/2016 16:00
09/09/2016 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 134-241006
Meddelande om upphandling
14/07/2016 00:00