Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning om konvergens mellan fasta och mobila nät i Europa – SMART 2016/004...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publiceringsdatum i TED:
12/07/2016
Sista anbudsdag:
09/09/2016
Status:
Stängd
Information
SMART 2016/0046.
Undersökning om konvergens mellan fasta och mobila nät i Europa – SMART 2016/0046
Detta är en engångsundersökning som ska utreda följande frågor: (i) I vilken utsträckning som mobiltjänster kan ersätta fasta tjänster, i synnerhet bredband. (ii) Hur detta kan komma att förändras över tid och vad som kommer att vara grundförutsättningen för att uppfylla behoven av anslutbarhet. (iii) Analys av skillnader och följder av fastställda täckningsskyldigheter på medlemsstatsnivå (member states – MS) och på EU-nivå. (iv) Vilka de olika värderingsmetoderna för tjänstekvalitet (quality of service – QOS) och kvalitet av erfarenhet (quality of experience – QOE) är och hur jämförbara de är. (v) Identifiering av nyckeldelar för att fastställa en gemensam standard för att mäta nätprestanda. (vi) Vilka nyckelindikatorerna är för tillsynsmyndigheter avseende övervakning och upprätthållande av hög prestanda och nätens tillförlitlighet i EU samt jämförelse av detta med tredjeländer.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
12/07/2016 00:00
09/09/2016 23:59
21/09/2016 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 132-237123
Meddelande om upphandling
12/07/2016 00:00