Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökningar till stöd för utarbetande av politiska kriterier avseende följand...
Upphandlande myndighet:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Publiceringsdatum i TED:
05/07/2016
Sista anbudsdag:
26/08/2016
Status:
Stängd
Information
JRC/SVQ/2016/B.5/5001/OC
Undersökningar till stöd för utarbetande av politiska kriterier avseende följande 3 produktgrupper: datacentraler, underhåll av offentliga utrymmen och bildåtergivningsutrustning
Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling behöver utarbetas avseende produktgrupperna datacentraler (del 1) och underhåll av offentliga utrymmen (del 2). Vad gäller produktgruppen bildåtergivningsutrustning (del 3) behöver kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling ses över, och kriterierna för EU:s miljömärke behöver ändras.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
05/07/2016 00:00
26/08/2016 23:59
02/09/2016 12:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Stöd till utarbetandet av EU-kriterier för MOU avseende produktgruppen datacentraler
Syftet med kontraktet är att tillhandahålla kommissionen tjänster till stöd för utarbetandet eller översynen av kriterierna för EU:s miljömärke och för miljöanpassad offentlig upphandling i EU avseende de olika produktgrupper som beaktas. Del 1 avser stöd till utarbetandet av EU-kriterier för MOU avseende produktgruppen datacentraler.
Del 2
Stöd till utarbetandet av EU-kriterier för MOU avseende produktgruppen underhåll av offentliga utrymmen
Syftet med kontraktet är att tillhandahålla kommissionen tjänster till stöd för utarbetandet eller översynen av kriterierna för EU:s miljömärke och för miljöanpassad offentlig upphandling i EU avseende de olika produktgrupper som beaktas. Del 2 avser stöd till utarbetandet av EU-kriterier för MOU avseende underhåll av offentliga utrymmen.
Del 3
Stöd till utarbetandet av EU-kriterier för MOU avseende produktgruppen bildåtergivningsutrustning
Syftet med kontraktet är att tillhandahålla kommissionen tjänster till stöd för utarbetandet eller översynen av kriterierna för EU:s miljömärke och för miljöanpassad offentlig upphandling i EU avseende de olika produktgrupper som beaktas. Del 3 avser stöd till utarbetandet av EU-kriterier för MOU avseende bildåtergivningsutrustning.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 127-227370
Meddelande om upphandling
05/07/2016 00:00