Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tjänstekontrakt för stöd till genomförandet av ramdirektivet om en marin strateg...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
22/06/2016
Sista anbudsdag:
12/08/2016
Status:
Stängd
Information
ENV.C.2/SER/2016/0024.
Tjänstekontrakt för stöd till genomförandet av ramdirektivet om en marin strategi (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG)
Tjänstekontrakt för stöd till genomförandet av ramdirektivet om en marin strategi (Marine Strategy Framework Directive – MSFD). Direktivet kräver att medlemsstater upprättar strategier för sina marina vatten för att nå de mål som anges i själva direktivet, nämligen att senast 2020 ha uppnått ”god miljöstatus”. De tjänster som detta kontrakt avser syftar till att ge stöd för att uppnå detta övergripande mål genom anordnande och hantering av evenemang såsom möten, workshoppar och konferenser, utarbetande av dokumentation som är relevant för MSFD, inbegripet teknisk dokumentation, hantering av rapportering och data samt verksamheter avseende kunskapsutbyte och kommunikation.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
22/06/2016 00:00
12/08/2016 16:00
23/08/2016 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 119-211237
Meddelande om upphandling
22/06/2016 00:00