Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning av åtgärder för att stärka mervärdet av Emas för myndigheter och or...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
28/06/2016
Sista anbudsdag:
22/08/2016
Status:
Stängd
Information
ENV.A.1/SER/2016/0027.
Undersökning av åtgärder för att stärka mervärdet av Emas för myndigheter och organisationer
2.12.2015 antog Europeiska kommissionen ett paket för cirkulär ekonomi som inbegriper en EU-handlingsplan för cirkulär ekonomi. I bilagan till handlingsplanen fastställs en tidsplan för när åtgärderna ska slutföras. En av åtgärderna som fastställs i handlingsplanen är ett åtagande från kommissionen att agera för att öka effektiviteten och användningen av EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas). Syftet med detta kontrakt är därför att undersöka hur ytterligare mervärde kan skapas för organisationer och myndigheter på grundval av de befintliga grundläggande krav som ställs genom Emas som exempelvis regelefterlevnad och rapporter som verifierats av tredje part. Utvecklingen av innovativa åtgärder ska särskilt undersökas, såsom regellättnader som bygger på organisationens verifierade regelefterlevnad samt underlättande av verifierade rapporter och informationsutbyte med myndigheterna och berörda parter.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
28/06/2016 00:00
22/08/2016 16:00
05/09/2016 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 122-218065
Meddelande om upphandling
28/06/2016 00:00