Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning om EU:s integrerade politiska bedömning avseende sötvatten- och hav...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
29/06/2016
Sista anbudsdag:
22/08/2016
Status:
Stängd
Information
ENV.C.2/SER/2016/0030.
Undersökning om EU:s integrerade politiska bedömning avseende sötvatten- och havsmiljön, de ekonomiska fördelarna med EU:s vattenpolitik och kostnad om denna inte genomförs
Detta kontrakt avser (A) värdet av rent vatten som ett bidrag till den europeiska ekonomin, och (B) integrerad politisk bedömning i samband med all EU-lagstiftning som gäller vatten- och havsmiljö. Del A ska tjäna till att öka förståelsen för det fulla värdet av vatten och vattentjänster och hur vattenresurser bidrar till den ekonomiska utvecklingen och medborgarnas välbefinnande. Genom den ska en större inblick ges i hur ramdirektivet om vatten fungerar. Inom ramen för del B ska stöd ges till kommissionens kapacitet för politisk bedömning med inriktning på modeller av de fysiska, kemiska och biologiska aspekterna av sötvatten- och havsmiljöer. Dessa modeller innehas av kommissionen och är inte en del av detta kontrakt. Istället ska genom kontraktet bistånd ges vid insamling och bearbetning av uppgifter (för inmatning) om miljöpåfrestningar, kostnader och prestanda avseende de åtgärder som ska vidtas, fastställande av scenarier samt socioekonomisk bedömning av modellernas resultat.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
29/06/2016 00:00
22/08/2016 16:00
02/09/2016 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 123-219871
Meddelande om upphandling
29/06/2016 00:00