Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Den förnybara energisektorns konkurrenskraft
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publiceringsdatum i TED:
14/07/2016
Sista anbudsdag:
12/09/2016
Status:
Stängd
Information
ENER/C2/2016-501.
Den förnybara energisektorns konkurrenskraft
Genom det kommande paketet för förnybar energi, som består av en översyn av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23.4.2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG och som inbegriper en hållbarhetsstrategi för bioenergi, ska (tillsammans med andra pågående initiativ om utformning av elmarknad, styrning av energiunionen, uppvärmning och nedkylning samt elsammankoppling) villkor skapas för att säkerställa att målet om förnybar energi uppnås. År 2014 utfärdade GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag en studie om den förnybara energiindustrins konkurrenskraft. I dag är den bidragande i bedömningen av vilka de ekonomiska och samhälleliga effekterna sektorn som helhet, inte begränsade till elleverantören, har på hela samhället. En sådan studie kommer att utgöra ett styrkande underlag för de diskussioner som följer på antagandet av det omarbetade direktivet om förnybar energi.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
14/07/2016 00:00
12/09/2016 17:00
20/09/2016 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 134-241004 Meddelande om upphandling 14/07/2016 00:00