Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Kontroll av överensstämmelse och teknisk bedömning av medlemsstaters överensstäm...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
30/06/2016
Sista anbudsdag:
25/08/2016
Status:
Stängd
Information
ENV.E.3/FRA/2016/0031.
Kontroll av överensstämmelse och teknisk bedömning av medlemsstaters överensstämmelse med tillämplig EU-lagstiftning på miljöområdet (2 delar)
Ramavtalets mål är följande: För del 1 – utarbetande av rättslig bedömning genom vilken överensstämmelsen mellan nationella åtgärder och vissa direktiv på miljöområdet ska analyseras. De sektorer som omfattas är luft, kemikalier, natur, avfall, vatten, konsekvensbedömning och andra miljöfrågor. För del 2 – utarbetande av teknisk bedömning av medlemsstaternas överensstämmelse med tillämplig EU-lagstiftning på miljöområdet. De sektorer för vilka sådana tekniska bedömningar kan komma att begäras omfattar luft, kemikalier, natur, avfall, vatten, konsekvensbedömning och andra miljöfrågor.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
30/06/2016 00:00
25/08/2016 16:00
06/09/2016 14:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Kontroll av överensstämmelse när det gäller medlemsstaternas åtgärder för införlivande av lagstiftning inom miljösektorn
För del 1 – utarbetande av rättslig bedömning genom vilken överensstämmelsen mellan nationella åtgärder och vissa direktiv på miljöområdet ska analyseras. De sektorer som omfattas är luft, kemikalier, natur, avfall, vatten, konsekvensbedömning och andra miljöfrågor. Den årliga budgeten för del 1 är 1 100 000 EUR, vilket innebär att den som högst uppgår till totalt 4 400 000 EUR för hela löptiden för det 48 månader långa kontraktet, med ett enda ramavtal med 1 ekonomisk aktör.
Del 2
Teknisk bedömning av medlemsstaternas överensstämmelse med tillämplig EU-lagstiftning på miljöområdet
För del 2 – utarbetande av teknisk bedömning av medlemsstaternas överensstämmelse med tillämplig EU-lagstiftning på miljöområdet. De sektorer för vilka sådana tekniska bedömningar kan komma att begäras omfattar luft, kemikalier, natur, avfall, vatten, konsekvensbedömning och andra miljöfrågor. Den årliga budgeten för del 2 är 200 000 EUR, vilket innebär att den som högst uppgår till totalt 800 000 EUR för hela löptiden för det 48 månader långa kontraktet, med tillämpning av ett kaskadsystem med 2 till 3 inblandade ekonomiska aktörer.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 124-221567
Meddelande om upphandling
30/06/2016 00:00