Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Omfattande granskning, inbegripet kapacitetsuppbyggnad, av medlemsstaternas utsl...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
02/07/2016
Sista anbudsdag:
26/08/2016
Status:
Stängd
Information
ENV.C.3/SER/2016/0033.
Omfattande granskning, inbegripet kapacitetsuppbyggnad, av medlemsstaternas utsläppsinventeringar inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23.10.2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar
Uppdragstagaren erfordras genomföra en omfattande granskning av medlemsstaternas utsläppsinventeringar, som kompletteras av de informativa inventeringsrapporterna, som lämnats in inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23.10.2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar (direktivet om nationella utsläppstak [national emission ceilings – NEC]) utifrån riktlinjer för granskning som ska upprättas av uppdragstagaren. Den omfattande inventeringsgranskningen ska bidra till att säkerställa korrekta, tillförlitliga och kontrollerade utsläppsinventeringar, särskilt för åren 2005 och 2015. Kontraktet ska även bidra till att stärka medlemsstaternas kapacitet att förbättra rapporteringen av nationella utsläppsinventeringar inom förberedelserna för kommande rapporteringscykler. I granskningsprocessen ska de riktlinjer för utsläppsinventering som fastställts inom ramen för konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution – CLRTAP) och för granskningen av EU:s inventeringar av växthusgaser beaktas.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
02/07/2016 00:00
26/08/2016 16:00
07/09/2016 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 126-224623
Meddelande om upphandling
02/07/2016 00:00