Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för informations- och kommunikationstjänster på miljöområdet (5 delar).
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
30/01/2013
Sista anbudsdag:
13/03/2013
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENV.F.3/FRA/2013/0001.
Ramavtal för informations- och kommunikationstjänster på miljöområdet (5 delar).
Extern kommunikation hos GD Miljö anses vara en väsentlig del av den övergripande verksamheten som stödjer skapandet och genomförandet av politik. Därför anordnar kommunikationsenheten och publikationsgruppen, i tätt samarbete med enheter för teknisk politik, regelbundet aktiviteter som syftar till att— bygga förståelse, stöd och acceptans för vår politik,— göra GD Miljös verksamheter mer kända och stärka kommissionens profil som en nyckelspelare i miljöfrågor på den internationella arenan,— förorda ett resurseffektivt samhälle genom att öka allmänhetens medvetenhet om miljöfrågor och uppmuntra medborgare att vidta positiva åtgärder,— uppmuntra intressenter och opinionsbildare att anta och främja miljövänliga åtgärder inom deras verksamhetsområden, nämligen genom att underlätta utbyte av bästa praxis och genom att belöna enträgna ansträngningar.Målet med kontraktet är att säkerställa att GD Miljö har verktyg för att anskaffa de externa tjänster som krävs för att på ett effektivt, ändamålsenligt och följdriktigt sätt genomföra sina externa kommunikationsverksamheter. De tjänster som omfattas av upphandlingen är indelade i 5 delar efter bestämda yrkessektorer:— Del 1 – Anordnande av evenemang och utställningar samt tillhandahållande av material och tjänster.— Del 2 – Tjänster avseende tryckta och elektroniska publikationer, design av applikationer, skrivande, grafisk design, översättning och redigeringsarbete.— Del 3 – Utvärdering av kommunikationsverksamheter och produkter.— Del 4 – Pr-saker och deltagarkit.— Del 5 – Produktion av audiovisuella medier och stöd till tv-, radio- och webbproduktioner.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
30/01/2013 00:00
Ingen text
13/03/2013 16:00
27/03/2013 10:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Anordnande av evenemang och utställningar samt tillhandahållande av material och tjänster
Denna del omfattar anordnande av evenemang och utställningar ”från A till Z”, inbegripet följande:— Konceptfas (t.ex. att hitta på kreativa idéer för evenemang, att föreslå dagordningar, att utveckla förslag till utställningsmontrar etc.).— Logistiskt stöd före/under/efter evenemanget (t.ex. att leta och hyra en lokal, att tillhandahålla alla möbler och all teknisk utrustning som krävs, tillverkning av montrar, montering och nedmontering, tillhandahållande av material och tjänster för marknadsföring etc.).— Projektledningsstöd före/under/efter evenemanget (till exempel hantering av gästlistor, registrering, ledning av talare, marknadsföring av evenemanget till intressenter och media, fastställande och samordning av relevanta underleverantörer, bemanning för receptionsdisk, förande av anteckningar och avfattande av konferensprotokoll etc.).— Efterhandsbedömning av evenemang (t.ex. undersökning av deltagarnas belåtenhet, deltagarrapport etc.).
Del 2
Tjänster avseende tryckta och elektroniska publikationer, design av applikationer, skrivande, grafisk design, översättning och redigeringsarbete
Denna del omfattar tjänster med anknytning till följande:— Redaktionellt stöd.— Översättning.— Grafisk design.— Layout.— Utveckling av elektroniska publikationer.— Utveckling av applikationer.
Del 3
Utvärdering av kommunikationsverksamheter och produkter
Denna del omfattar tjänster med anknytning till bedömning av kommunikationsåtgärder eller kommunikationsverktyg för att förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten för GD Miljös externa kommunikationsverksamheter, inbegripet följande:— Fastställande av mål och indikatorer.— Fastställande av en lämplig metod.— Implementering.— Avfattande av rapporter som innehåller slutsatser, ”dragna lärdomar”, och som lämnar rekommendationer.
Del 4
Marknadsföringssaker och deltagarkit
De tjänster som omfattas av denna del har anknytning till följande:— Produktion och leverans av specialanpassade marknadsföringssaker.— Tillhandahållande, hopsättning och leverans av deltagarkit/delegatpåsar.
Del 5
Produktion av audiovisuella medier och stöd till tv-, radio- och webbproduktioner
De tjänster som omfattas av denna del har anknytning till följande:— Audiovisuell kommunikationsstrategi och marknadsanalys.— Produktion av audiovisuellt material för användning i såväl traditionella som nya mediekanaler (t.ex. rapporter, dokumentärer, videor, nyhetsvideor, tv-reklam, animerade filmer, filmklipp och andra audiovisuella material som ska distribueras via tv, dvd eller förläggas till webbplatser vid kommissionen eller på andra platser).— Marknadsföring och spridning av audiovisuella produkter.— Övervakning av och rapportering om effekter.— Bevakning av evenemang.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2013/S 021-031908
Meddelande om upphandling
30/01/2013 00:00