Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Vidareutveckling av en fullständig, internationell, dynamisk och ekonometrisk in...
Upphandlande myndighet:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Publiceringsdatum i TED:
09/07/2016
Sista anbudsdag:
09/09/2016
Status:
Stängd
Information
JRC/SVQ/2016/J.5/0055/OC
Vidareutveckling av en fullständig, internationell, dynamisk och ekonometrisk input-output-modell (Fidelio v.3)
Fidelio är en modell som har utvecklats av följande enhet: ledarskapet för cirkulär ekonomi och industrin (Circular Economy and Industrial Leadership – CEIL). Syftet är att bedöma olika strategier med anknytning till miljö, sysselsättning, ekonomisk tillväxt, inkomst och internationell handel (globala värdekedjor). Den har använts av GD Miljö och används för närvarande i ett projekt inom ramen för det sjunde ramprogrammet (Seventh Framework Programme – FP7) – koldioxidtak. Inom den närmaste framtiden kommer den troligen att användas av GD Handel till stöd för konsekvensbedömningar av frihandelsavtal (free trade agreement – FTA). Syftet med denna anbudsinfordran är därför att vidareutveckla modellen så att den uppfyller kraven från de olika GD (t.ex. GD Handel) som har visat intresse för att använda den (t.ex. för uppdatering av referensdata, utvidgning av antalet länder utanför EU etc.).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
09/07/2016 00:00
09/09/2016 12:00
15/09/2016 12:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 131-234335
Meddelande om upphandling
09/07/2016 00:00