Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till utvärderingen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publiceringsdatum i TED:
12/08/2016
Sista anbudsdag:
21/09/2016
Status:
Stängd
Information
546/PP/GRO/IMA/16/1133/9318.
Stöd till utvärderingen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 (förordningen om tvätt- och rengöringsmedel)
Stöd till efterhandsutvärderingen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 (förordningen om tvätt- och rengöringsmedel): Förordningen har inte genomgått en fullständig utvärdering sedan dess ikraftträdande i oktober 2005. En efterhandsutvärdering anses vara av största vikt inom ramen för kommissionens Refit-program (i synnerhet kontrollen av ändamålsenlighet avseende kemikalielagstiftningen [utöver Reach]) och strategi för bättre lagstiftning. Syftet med utvärderingen är att bedöma i vilken utsträckning förordningens mål har uppnåtts avseende ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, samstämmighet och EU-mervärde. Utvärderingen kan bidra till att förbättra genomförandet av förordningen eller utgöra underlag för en konsekvensbedömning för en eventuell ändring eller omarbetning av förordningen om tvätt- och rengöringsmedel.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
12/08/2016 00:00
21/09/2016 16:00
23/09/2016 11:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 155-280014
Meddelande om upphandling
12/08/2016 00:00