Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tjänster med anknytning till erbjudande av kapacitet för planering, genomförande...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Publiceringsdatum i TED:
26/07/2016
Sista anbudsdag:
25/08/2016
Status:
Stängd
Information
ECHO/A2/SER/2016/13.
Tjänster med anknytning till erbjudande av kapacitet för planering, genomförande och utvärdering av utbildningskurser i gemensamt samarbete med Ocha, WHO, WFP och IOM (4 delar)
Kontraktet avser planering, organisering och stöd avseende utbildningskurser för personal som är verksam inom området internationella katastrofinsatser, som utses av de medlemsstater som deltar i mekanismen. Kontraktets huvudmål är att utnyttja synergieffekter bland olika aktörer inom civilskydd i medlemsstaterna för att fortsätta att säkerställa mångfalden och rikedomen i utbildningsprogrammet för civilskydd.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
26/07/2016 00:00
25/08/2016 23:59
01/09/2016 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Utbildning av samordningscell för akutvårdsgrupp (Emergency medical team coordination cell – EMTCC) med Världshälsoorganisationen (WHO)
Uppdragstagaren ska planera, organisera och stödja totalt 2 utbildningar av EMTCC, 1 kurs under 2017 och 1 kurs under 2019. Varje kurs ska ha kapacitet för 24 deltagare och ska vara i 5 hela kursdagar (restid ej inbegripen). WHO kommer att slutligen fastställa det övergripande kurskonceptet, läroplaner, kursscheman och lektionsmallar för kurserna. Uppdragstagaren bär inget ansvar för denna post. Konsortiet ska säkerställa nära samarbete så att WHO kan färdigställa planeringen i tid.
Del 2
Kurs i Förenta Nationernas katastrofbedömning och samordningsinsatser (United Nations disaster assessment and coordination – UNDAC) och utbildningskurs för UNDAC-gruppledare med Förenta nationernas kontor för samordning av...
Uppdragstagaren ska planera, organisera och stödja totalt 2 kurser i UNDAC, 1 introduktionskurs i UNDAC under 2016 och 1 kurs för UNDAC-gruppledare under 2018. Varje introduktionskurs i UNDAC ska ha kapacitet för 32 deltagare och ska vara i 11,5 kursdagar (restid ej inbegripen). Varje kurs för UNDAC-gruppledare ska ha kapacitet för 24 deltagare och ska vara i 6 kursdagar (restid ej inbegripen). Ocha kommer att slutligen fastställa det övergripande kurskonceptet, läroplaner, kursscheman och lektionsmallar för kurserna. Uppdragstagaren bär inget ansvar för denna post. Konsortiet ska säkerställa nära samarbete så att Ocha kan färdigställa planeringen i tid.
Del 3
Kurs i samordning och förvaltning av läger (camp coordination camp management – CCCM) med Internationella organisationen för migration (IOM) och utbildning inom miljö och nödsituationer (environment and emergencies training –...
Uppdragstagaren ska planera, organisera och stödja totalt 2 kurser i samordning och förvaltning av läger, 1 under 2018 och 1 under 2020 samt 4 utbildningar inom miljö och nödsituationer, efter varandra, under 2017, 2018, 2019 och 2020. Var och en av dem ska ha kapacitet för 24 deltagare och ska vara i 5 hela kursdagar (restid ej inbegripen). Den ansvariga enheten (IOM eller Ocha) kommer att slutligen fastställa det övergripande kurskonceptet, läroplaner, kursscheman och lektionsmallar för kurserna. Uppdragstagaren bär inget ansvar för denna post. Konsortiet ska säkerställa nära samarbete så att någon av ovannämnda enheter kan färdigställa planeringen i tid.
Del 4
Utbildning för insatsgrupper för logistik (logistics response team – LRT) med Världslivsmedelsprogrammet (WFP)
Uppdragstagaren ska planera, organisera och stödja totalt 2 utbildningar för insatsgrupper för logistik, 1 under 2017 och 1 under 2019. Var och en av dem ska ha kapacitet för 24 deltagare och ska vara i 6 hela kursdagar (restid ej inbegripen). WFP kommer att slutligen fastställa det övergripande kurskonceptet, läroplaner, kursscheman och lektionsmallar för kurserna. Uppdragstagaren bär inget ansvar för denna post. Konsortiet ska säkerställa nära samarbete så att WFP kan färdigställa planeringen.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 142-256231
Meddelande om upphandling
26/07/2016 00:00