Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Teknisk rådgivning och tekniskt stöd avseende fastighetsfrågor och genomförande ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Publiceringsdatum i TED:
01/09/2016
Sista anbudsdag:
10/10/2016
Status:
Stängd
Information
SANTE/2016/F6/031.
Teknisk rådgivning och tekniskt stöd avseende fastighetsfrågor och genomförande av projekt
Europeiska kommissionen förvaltar fastigheten som kommissionen använder i Grange, Dunsany, grevskapet Meath, Irland i enlighet med sina skyldigheter som hyresgäst, vilket innebär att upprustningar och renoveringar kommer att behöva utföras under de kommande åren. I samband med detta ska uppdragstagaren på kommissionens begäran tillhandahålla kommissionen stöd och teknisk rådgivning och bistå kommissionen vid genomförande av projekt (hela eller delar av projekt), inbegripet bland annat preliminära undersökningar, planeringsstadium, utformning, tekniskt stöd i samband med anbudsinfordran, övervakning och inspektion avseende utförandet av arbetena samt stöd i samband med det preliminära och slutliga godkännandet av arbetena. Byggnaden är 10 100 m2 stor och omfattar kontor, arkiv, IT-rum, mötesrum med tolkbås, förskola och centralkök.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Pris
Milstolpar
01/09/2016 00:00
Ingen text
Ingen text
10/10/2016 16:00
12/10/2016 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2016/S 168-301765 Meddelande om upphandling 01/09/2016 00:00