Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ekonomisk och juridisk analys av de faktorer som leder till låg publiceringsgrad...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publiceringsdatum i TED:
24/08/2016
Sista anbudsdag:
27/09/2016
Status:
Stängd
Information
553/PP/GRO/IMA/16/9031.
Ekonomisk och juridisk analys av de faktorer som leder till låg publiceringsgrad av offentliga upphandlingsmöjligheter i Tyskland
Tyskland har det lägsta värdet avseende publicerade meddelanden om upphandling på TED, inom ramen för EU:s upphandlingslagstiftning (uppgifter från 2014: 1,1 % av BNP [inbegripet allmännyttiga företag] eller 5,4 % av offentliga utgifter för byggentreprenad, varor och tjänster [ej inbegripet allmännyttiga företag], jämfört med 4 % respektive 22 % för medianlandet bland EU:s 28 medlemsstater). Faktumet att medianvärdet på kontrakt i Tyskland låg nära medianvärdet för alla EU-länder, tillsammans med det låga sammanlagda värdet, visar att det totala antalet kontrakt som publicerats i Tyskland inom ramen för EU:s upphandlingslagstiftning (all upphandling över tröskelvärdet) var relativt lågt. Detta kan hindra effektiv användning av offentliga medel och påverka tyska och europeiska företag i form av uteblivna affärsmöjligheter. Det övergripande syftet med undersökningen är att, på grundval av sund ekonomisk och juridisk analys, fastställa skälen bakom den låga publiceringsgraden i Tyskland. Se förfrågningsunderlaget för ytterligare information om de uppgifter som ska utföras.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
24/08/2016 00:00
27/09/2016 16:00
28/09/2016 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 162-292002 Meddelande om upphandling 24/08/2016 00:00