Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Utbildning i innovations- och företagsledning: kapacitetsutveckling i nätverket ...
Upphandlande myndighet:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publiceringsdatum i TED:
03/09/2016
Sista anbudsdag:
03/10/2016
Status:
Stängd
Information
EASME/H2020/INNO/2016/020.
Utbildning i innovations- och företagsledning: kapacitetsutveckling i nätverket Enterprise Europe Network och stöd till innovationspartner i SMF
Anbudsinfordran avser tillhandahållande av utbildning inom området innovationsledning samt industriell innovation/företagsledning. Syftet är att förbättra kunskaper och färdigheter med anknytning till innovationsledning i följande 2 skilda målgrupper: — Organisationer för företagsstöd som är partner i nätverket Enterprise Europe Network. — En grupp av erfarna forskare som tillfälligt arbetar i SMF inom ramen för pilotprojektet avseende innovationspartner i europeiska SMF. Den tillhandahållna utbildningen ska i slutändan bidra till bättre tillgång till färdigheter i innovationsledning och rådgivningstjänster för SMF, och därigenom göra det möjligt för dessa att hantera innovationsprocesser mer effektivt och med större ekonomisk inverkan. Denna anbudsinfordran är uppdelad i följande 2 delar: — Del 1: vidareutveckling av rådgivningskapaciteten avseende innovationsledning i nätverket Enterprise Europe Network. — Del 2: grundutbildning i industriell innovationsledning inom ramen för pilotprojektet avseende innovationspartner i europeiska SMF.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
03/09/2016 00:00
28/09/2016 23:59
Ingen text
03/10/2016 23:59
10/10/2016 14:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Vidareutveckling av rådgivningskapacitet avseende innovationsledning i nätverket Enterprise Europe Network Del 1 av denna anbudsinfordran syftar till att förbättra kvaliteten på de stödtjänster för innovationsledning för SMF som tillhandahålls av nätverket Enterprise Europe Network. För detta ändamål, för att bygga och utöka kompetenser hos rådgivare i innovationsledning som arbetar i nätverket Enterprise Europe Network, behövs det en utbildningsmiljö där följande tillhandahålls: — Allmän introduktionsutbildning i innovationsledning för personal som inte tidigare arbetat med dessa rådgivningsuppgifter. — Specialiserad utbildning/kapacitetsuppbyggnad i de olika delarna och processerna avseende innovationsledningssystem i SMF. Till följd av detta kontrakt förväntas högsta möjliga antal innovationsexperter från nätverket Enterprise Europe Network, som tillhandahåller tjänster i att bygga upp innovationsledningskapaciteten i SMF, få utbildning och utöka sina kunskaper i rådgivning avseende innovationsledning. Dessa nyvunna färdigheter kommer att omsättas i praktiken omedelbart via det stöd i innovationsledning som nätverket tillhandahåller. De kommer även att bidra till att öka SMF:s tillgång till kvalificerad rådgivning i innovationsledning i hela EU.
Del 2 Grundutbildning i industriell innovationsledning inom ramen för pilotprojektet avseende innovationspartner i europeiska SMF Det förväntas att omkring 12 utbildningsdagar (arbetsdagar) ska tillhandahållas varje innovationspartner, inbegripet internetbaserad utbildning. Det är obligatoriskt att delta i utbildningsprogrammet för alla innovationspartner som ingår i pilotåtgärden INNOSUP-2-2016. Det beräknas att upp till 90 innovationspartner och upp till 90 övervakare kommer att vara berättigade att erhålla utbildning. Till följd av utbildningen kommer de innovationspartner som mest sannolikt innehar en fil. dr i tekniska ämnen att få en särskild ytterligare kvalifikation så att de kan fungera som ”innovationsledare” inom industrin och, i synnerhet, i de SMF som erhåller bidrag som beviljas inom ramen för INNOSUP-02-2016 (pilotprojektet avseende innovationspartner). Utbildningsprogrammet ska även stödja uppföljningen av idéer och utarbetandet av dessa till forskningsprojekt/forskningsprodukter genom tillhandahållande av särskilda tillfällen om finansieringssystem på europeisk nivå för en period på 1–2 arbetsdagar. Bortsett från att stödja utvecklingen av de upp till 90 affärsidéer om innovation som valts ut inom ramen för programmet för innovationspartner i SMF kan utbildningen också utgöra en möjlighet att lära sig och utvecklas.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2016/S 170-305421 Meddelande om upphandling 03/09/2016 00:00