Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tjänster avseende allmän säkerhet och extern övervakning (område 1), brandsäkerh...
Upphandlande myndighet:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Publiceringsdatum i TED:
09/09/2016
Sista anbudsdag:
20/10/2016
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
EP/DGSAFE/SER/2016-015.
Tjänster avseende allmän säkerhet och extern övervakning (område 1), brandsäkerhet och hjälp till personer (område 2) vid institutionens lokaler i Luxemburg
I Luxemburg innehar institutionen för närvarande ett helt byggnadskomplex med en total yta på 200 000 m2. Detta består av 5 byggnader som är öppna för allmänheten samt ett lager. Receptionsdisken vid ingången till KAD-byggnaden är bemannad av fast anställd personal. För att främja öppenhet gentemot medborgare välkomnar institutionen cirka 10 000 besökare per år, utöver dess anställda och externa tjänsteleverantörer. Genom detta förfarande vill Europaparlamentet teckna ett ramavtal för tjänster som täcker följande områden: Område 1: — Allmän säkerhet som omfattar övervakning och säkerhetskontroller. — Permanent och kontinuerlig extern övervakning, både stationär och medelst förhandsbestämda patruller. — Drift av kontrollcentralen för allmän säkerhet. Område 2: — Brandsäkerhet för personer och egendom i enlighet med bestämmelser avseende brandrisk och paniksituationer. — Hjälp till personer. — Drift av kontrollcentralerna för brandsäkerhet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Pris
Milstolpar
09/09/2016 00:00
20/10/2016 17:00
27/10/2016 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 174-312036
Meddelande om upphandling
09/09/2016 00:00